Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 ที่ 10/2561

ขนาด : 2061.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:03:47+07

pll_file_nameประกาศสำนักงาน ปปง.เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

ขนาด : 42.91 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:03:03+07

pll_file_nameประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6

ขนาด : 1700.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:01:21+07

pll_file_nameประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา 15

ขนาด : 1935.92 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 18:00:27+07

pll_file_nameประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๗

ขนาด : 1032.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:59:20+07

pll_file_nameงบทดลองเดือนเมษายน 2560

ขนาด : 122.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:58:19+07

pll_file_nameงบทดลองเดือนมีนาคม 2560

ขนาด : 125.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:57:12+07

pll_file_nameความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ขนาด : 7515.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:50:32+07

pll_file_nameแบบสำรวจความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน ปี ๒๕๕๙

ขนาด : 138.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:49:32+07
TOP