Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบโครงการ “ม33เรารักกัน” รับคนละ 4,000 บาท ...

“ครม. เห็นชอบ ขยายเวลาตรวจโรค ตีวีซ่าให้คนต่างด้าว อีก 6 เดือน” ...

“ผู้ประกันตนเฮ!! ครม.ไฟเขียว ลดเงินสมทบ ก.พ. – มี.ค. 64 ...

แรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ...

TOP