Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

📣อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2565 จังหวัดสงขลา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท ...

TOP