Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขนาด : 3119.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:47:26+07

pll_file_nameแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ “รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา”

ขนาด : 90.75 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:46:03+07

pll_file_nameบทสรุปผู้บริหารจังหวัดสงขลา (ไตรมาส 3/2556)

ขนาด : 484.87 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:44:36+07

pll_file_nameประกาศรับสมัครบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

ขนาด : 91.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-28 17:38:31+07
TOP