Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 4 ก.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562
TOP