Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 ปี 64

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 20 มี.ค. 2565

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 มิ.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 ส.ค. 2563

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2562

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 17 ก.พ. 2563
TOP