Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสุจินดา บุญแอ

นางสุจินดา บุญแอ

แรงงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2562

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 4 ก.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 เม.ย. 2562

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 12 เม.ย. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP