Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสุจินดา  บุญแอ

นางสุจินดา บุญแอ

แรงงานจังหวัดสงขลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 4 ปี 64

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 20 มี.ค. 2565

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 1 ปี 2564

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 มิ.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 เม.ย. 2564

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2563

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 27 เม.ย. 2564
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP