Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รจ.สงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ...

Mol-Thailand

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ...

Mol-Thailand

ประชุมวางแผนป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

Mol-Thailand

รจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ OSS สงขลา ...

Mol-Thailand

เสวนายามเช้า จังหวัดสงขลา ...

Mol-Thailand

ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ...

Mol-Thailand

ขับเคลื่อนงาน บูรณาการทุกภาคส่วน ...

Mol-Thailand

สร้างความรู้ สู่อาชีพเสริม ...

การดำเนินกิจกรรม 5 ส ...

Mol-Thailand

สร้างความรู้ สู่อาชีพเสริม ...

TOP