Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ก.แรงงาน จัดเต็ม มอบของขวัญปีใหม่ บิ๊กบึ้ม แจกความสุขให้แรงงาน ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2565 ...

Mol-Thailand

การยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรของไต้หวัน ...

Mol-Thailand

ผู้ประกันตน เฮ!! ครม.เห็นชอบโครงการ “ม33เรารักกัน” รับคนละ 4,000 บาท ...

Mol-Thailand

“ครม. เห็นชอบ ขยายเวลาตรวจโรค ตีวีซ่าให้คนต่างด้าว อีก 6 เดือน” ...

TOP