Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 6 ม.ค. 2562

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 27 ก.พ. 2561

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 27 ก.พ. 2561

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 27 ก.พ. 2561

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 พ.ย. 2560

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.ย. 2560

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 13 ก.ย. 2560

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสงขลา ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัดสงขลา รายปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560

ข้อมูลสถิติแรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 มี.ค. 2560
TOP