Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานหน่วยจ่ายกลาง)  จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ

TOP