Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP