Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอและคณะทำงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา

pll_content_description

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอและคณะทำงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อประสานการดำเนินงานในภารกิจของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

TOP