Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีประชาชนสัญจร

pll_content_description

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดสงขลา โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ หอประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา

TOP