Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันพุธที่ 5 สิงหาคม  2563 นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา  ประเด็น : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

TOP