Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการจัดงาน “ชาวสงขลา พาป๋าหลบบ้าน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา และบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีบรรจุอัฐิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในการจัดงาน “ชาวสงขลา พาป๋าหลบบ้าน” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

TOP