Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

TOP