Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมการหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านแรงงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระบบ Video Conference

pll_content_description

TOP