Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา มอบผีเสื้อประดิษฐ์ โดยประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดสงขลา มอบผีเสื้อประดิษฐ์ โดยประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ให้นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปประดับในงานกาชาดและงานประจำปี กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2567 ณ ตำหนักเขาน้อย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

TOP