Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่11 หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกระจูด ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

TOP