Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

pll_content_description

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตร การประกอบอาหารไทยฮาลาล ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

2.หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

TOP