Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

pll_content_description

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุณัฏฐา จอกน้อย พนักงานธุรการ ส 4 ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ หลักสูตร การสานบรรจุภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

TOP