Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสุณัฏฐา จอกน้อย พนักงานธุรการ ส4 ลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 2 หลักสูตร คือ

1.หลักสูตร การประกอบอาหารไทยฮาลาล ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  1. หลักสูตร การแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
TOP