Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 

ณ งานบุคลากร  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสมัครงาน

TOP