Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประชุมสร้างความเข้าใจ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข

pll_content_description

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข เพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข และขับเคลื่อนงานตามแผนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

TOP