Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

pll_content_description

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา

ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

TOP