Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

บูรณาการตรวจเยี่ยมคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา

pll_content_description

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลามอบหมายให้ นางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวปริศนา หนูเอียด บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานฯ ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ในบริเวณอ่าวไทยเขตรับผิดชอบของจังหวัดสงขลา ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงทะเลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล โดยร่วมกับโครงการแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.ภาค ๒             

ผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจเรือประมง จำนวน 6 ลำ ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 51 คน                                    

  1. เรือ นิวแสงวัฒนา ประเภทเรือ อวนติดตา มีลูกจ้างทั้งหมด 10 คน ไทย 10 คน
  2. เรือ ถ.ธัญเจริญ 31 ประเภทเรือ อวนครอบปลากะตัก มีลูกจ้างทั้งหมด 12 คน (ไทย 1 คน กัมพูชา 11 คน)
  3. เรือ ล.รุ่งเจริญ 1 ประเภทเรือ อวนติดตา มีลูกจ้างทั้งหมด 12 คน (ไทย 2 คน เมียนมาร์ 9 คน กัมพูชา 1 คน)
  4. เรือ ทรัพย์สุนัน ประเภทเรือ อวนครอบหมึก มีลูกจ้างทั้งหมด 5 คน (ไทย 3 คน กัมพูชา 2 คน)
  5. เรือ​ พูนสุวรรณ 2 ประเภทเรือ​ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ มีลูกจ้างทั้งหมด​ 2 คน (ไทย 2 คน)
  6. เรือ​ ว.ทรายนาวี 5 ประเภทเรือ​ อวนลากคู่ มีลูกจ้างทั้งหมด​ 10 คน (ไทย 9 คน กัมพูชา 1 คน)

ผลการตรวจ : ไม่พบการกระทำความผิดของเรือด้านแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้รวมทั้งข้อกฎหมายของหน่วยงานที่ตรวจบูรณาการร่วม

TOP