Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

กิจกรรม “จิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.45 น. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจเช็ครถก่อนเดินทาง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

TOP