Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์

0-7432-5092

อีเมล

[email protected]

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

โทร.074-325092, 441950

Email : [email protected]

 

TOP