Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ

TOP