Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสุจินดา บุญแอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบการต่าง ๆ จำนวน 60 คน ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

TOP