Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563

pll_content_description

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และรองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

TOP