Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมเฉลิมฉลอง 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

pll_content_description

                  วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 “มหกรรมเฉลิมฉลอง 18 ปี TO BE NUMBER ONE” โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นหัวหน้าทีมนำเสนอ ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

TOP