Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

pll_content_description

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลาลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

            วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา นายอำเภอรัตภูมิ กิ่งกาชาดอำเภอรัตภูมิ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศอิสราเอล จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

TOP