Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pll_content_description

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

TOP