Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ

TOP