Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำไพ

pll_content_description

ประกาศรับสมัครงาน!!!
รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำตำบลลำไพ 


ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา
ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ

 

 

TOP