Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสงขลา

กิจกรรมการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลพื้นที่จังหวัดสงขลา “ปฏิบัติการ MARITIME TOGETHER”

pll_content_description

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเลพื้นที่จังหวัดสงขลา “ปฏิบัติการ MARITIME TOGETHER” เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทะเล ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเรือประมง เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย แรงงานในเรือประมง การลักลอบขนสินค้า และน้ำมันโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร โดยมี นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการบูรณาการตรวจสอบภัยความมั่นคงในทะเล ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา

TOP