ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงาน.pdf453.84 KB
ประกาสรับสมัครบัณฑิตแรงงาน...pdf76.25 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน)และกำหนดเวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา.pdf1.78 MB
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา.pdf1.5 MB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf358.18 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน)และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา.pdf1.5 MB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี.pdf807.17 KB
ประกาศ เปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf275.36 KB
ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf2.79 MB
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเล็ก.pdf2.9 MB
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.jpg272.21 KB
ยกเลิกประกาศซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf58.98 KB
ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ.pdf499.33 KB
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ.pdf5.52 MB
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา1.32 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานไตรมาสที่๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบรายจ่ายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf336.39 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf339.8 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf337.29 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานประจำจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลจะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา1.27 MB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตกแต่งบูธ กิจกรรม ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน (อำเภอเทพา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf356.35 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรม ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน (อำเภอเทพา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเพิ่มประสิทธืภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf360.79 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการสาธิตอาชีพ กิจกรรม ศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน (อำเภอเทพา) ครั้งที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf343.29 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบัณฑิตแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลจะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา784.65 KB
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของอำเภอจะนะ หลักสูตร การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf353.44 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง เพื่อร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf364.48 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf337.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของอำเภอนาทวี หลักสูตร การทำดอกไม้จันทร์และพวงหรีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf353.78 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf329.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพ กิจกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของอำเภอจะนะ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นกระจูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf364.66 KB
เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.pdf310.26 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒.pdf330.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf336.81 KB
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (อำเภอจะนะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf342.46 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf349.02 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร การจัดขันหมากอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf346.11 KB