สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถของบัณฑิตแรงงานด้วยพลังปัญญาสร้างสรรค์ (Creative & Innovation)

             วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  ณโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แรงงานจังหวัดสงขลา(นายวิเชียร กัณฐตุริต)  กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถของบัณฑิตแรงงานด้วยพลังปัญญาสร้างสรรค์ (Creative  & Innovation) ซึ่งเป็นบัณฑิตแรงงานจากจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน121 คน รวมเจ้าหน้าที่และผู้กำกับ บัณฑิตแรงงาน 150 คน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค แรงงานจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดยะลาและแรงงานจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติ