สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ทั้ง 8 หน่วยงานร่วมในการเยี่ยมบริษัทศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)จำกัด

            วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุรัฐ ไทยตรง) นำทีมหัวหน้า ส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา ทั้ง 8 หน่วยงานร่วมในการเยี่ยมบริษัทศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)จำกัด  ซึ่งประกอบกิจการ ผลิตถุงมือยาง และในช่วงเวลา 13.30 น. ทีมหน่วยงานกระทรวง แรงงานเยี่ยมบริษัททักษิณคอนกรีต จำกัด ซึ่งประกอบกิจการการผลิตเสาคอนกรีตอัดแรง โดยทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ใน พื้นที่ตำบลพะตง และตำบลหูแร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา