สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาจัดอบรมในโครงการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและมีสุขภาวะในการทำงานที่ดี

              วันที่ 14 ก.ค.60 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุรัฐ ไทยตรง) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ตัวแทนกลุ่มอาชีพจากอำเภอต่างๆในจังหวัดสงขลา ที่ผ่านการอบรมในโครงการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งและมีสุขภาวะในการทำงานที่ดี รวม 45 กลุ่ม จำนวน 98 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสงขลา และผู้แทนผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับประธานฯในการมอบวุฒิบัตรด้วย  โดยแรงงานจังหวัดสงขลา (นายวิเชียร กัณฐตุริต) กล่าวรายงาน และประธานฯให้โอวาทพร้อมปิดการอบรมฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในร่วมปฏิบัติการเดินหน้าสงขลา เดินหน้าประเทศไทย 2560  ในประเด็นวาระ เดินหน้าสงขลาปันสุข และเดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ