ภาระกิจหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา